LYRIC

CHORUS: Godiya ga yesun mu/ Godiya ga mai ceto/ Godiya ga yesu/ Mun kawo godiya ga yesun mu/ Godiya ga yesun mu/ Godiya ga mai ceto/ Godiya ga yesu/ Mun kawo godiya ga yesun mu

VERSE 1

For the sun, and the moon, and the stars hovering the sky/ We are here to say (Yesu mun gode)/ For the air that we breath and the life we live today/ We’re here to say (yesu mun gode)/ For in you we live and move and have our being/ And in you we always have the victory/ You’ve been faithful through the years, you’ve been our help/ So we are here to lift up our voices and praise your name

CHORUS: Godiya ga yesun mu/ Godiya ga mai ceto/ Godiya ga yesu/ Mun kawo godiya ga yesun mu/ Godiya ga Allah mu/ Godiya ga mai ceto/ Godiya ga yesu/ Mun kawo godiya ga yesun mu

VERSE 2

For the families we have, for the children that you gave/ For every miracle (Yesu mun gode)/ For peace in our land, for the harvest that you gave/ For every open door (Yesu mun gode)/ For in you we live and move and have our being/ And in you we always have the victory/ You’ve been faithful through the years, you’ve been our help/ So we are here to lift up our voices ahey!

CHORUS: Godiya ga yesun mu/ Godiya ga mai ceto/ Godiya ga yesu/ Mun kawo godiya ga yesun mu/ Godiya ga Allah/ Godiya ga mai ceto/ Godiya ga yesu/ Mun kawo godiya ga yesun mu

VERSE 3 Buzu

Yan’uwa ku fito da godiya/ kowa fa yataho da gaskiya/ kuzo ga isa mai bada lafiya/ Mu zanzare cikin ikilisia/ Shine ya bamu gida da hikima/ Yan’uwana mununa godiya/ Domin rai daya bamu da lafiya/ Maza da mata mununa godiya

CHORUS: Godiya ga yesun mu/ Godiya ga mai ceto/ Godiya ga yesu/ Mun kawo godiya ga yesun mu/ Godiya ga Allah/ Godiya ga mai ceto/ Godiya ga yesu/ Mun kawo godiya ga yesun mu/ Godiya ga yesun mu/ Godiya ga mai ceto/ Godiya ga yesu/ Mun kawo godiya ga yesun mu/ Godiya ga Allah/ Godiya ga mai ceto/ Godiya ga yesu/ Mun kawo godiya ga yesun mu


Added by

ngglyrics

SHARE

  1. kawundabakuli kardilli

    October 6, 2017 at 10:14 pm

    that’s just all we can ever say thank you lord (mugode)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ADVERTISEMENT

Web Design BangladeshBangladesh Online Market